• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

امور مجوز جشنواره‌هاي فيلم

ساختمان سينماييتوي ساختمان سينمايي اداره ارشاد رفتم كه با يك نفر گفتماني داشته باشم.

وارد كه شدم يك آقايي گويا نگهبان يا مسئول اطلاعات بود گفت بفرماييد با كي كار داريد؟ گفتم اينجا آمدم دنبال يك بازيگري مي‌گردم كه با او گفتماني داشته باشم. او با لبخندي ساده به من گفت: اونها اينجا نيستند. گفتم: اينجا مگه ساختمان سينمايي وزارت ارشاد نيست. او با لبخندي بيشتر رو به من كرد و گفت: آقا وقتي توي سينما بروي بايد بازيگران آنجا باشند؟ شما برويد اتاق 303. به محض اينكه وارد اتاق شدم آقاي با روي باز از من استقبال كرد. به ايشان گفتم دنبال كارگرداني، تهيه كننده‌اي، بازيگري مي‌گردم كه اهل دل باشد تا با او درباره عشق و دوستي صحبتي داشته باشم و ديدگاهش را در منسبي كه دارد جويا شوم. ايشان با يك آهاي از دل گفت: دوست عزيز شيخ ما در شهر با فانوسي مي‌گشت و گفت: انسانم آرزوست.... شما از كجا آمديد. نمي‌خواهم بگويم همه‌شون اما اي بابا..... مدتي سكوت كرد و ادامه داد: آنها وقتي به جايي برسند يادشان مي‌رود كه پيش از اين خودشان يك شخص آماتور بودند. توي يك جشنواره‌اي ديدم كه يكي از همين دوستان وقتي داشت سالن را ترك مي‌كرد، گروهي از همكاران خودش كه فقط از نظر رتبه خيلي از او پايين‌تر بودند، خواستند با او صحبتي داشته باشند، اصلا محل نگذاشت حتا برنگشت با آنها دست بدهد. اين ديدار برايم خيلي جالب بود. پيش از اينكه توي اداره بيايم فكر مي‌كردم اينها وقتي توي يك فيل دم از انسانيت و به قول شما عشق و دوستي مي‌زنند چقدر آدمهاي خوبي هستند. ديگه از اينها بهتر نيست. مگه نديديد پوسترهاي آنها را بچه‌ها با چه احساسي توي اتاقشان مي‌زنند و با چه شوري از آنها حمايت مي‌كنند. اما در واقع اينطور نيست.
گفتم ميشه از خودت بگي: او گفت من نظري هستم و اينجا دفتر صدور مجوز جشنواره‌هاي فيلم هست. روانشناسي خواندم و برايم خيلي جالبه كه شما چنين انديشه‌اي را داريد. ما درباره خودمان حرفهاي زيادي را زديم اما يك بخش از صحبتهاي ايشان خيلي جالب بود كه دوست دارم براي شما خوانندهاي عزيز بازگو كنم. شايد اين نكته را شنيده باشيد ولي مستند اون جالبه...
ساختمان سينماييصحبت ما رسيد به گلدانهايي كه توي اتاق ايشان بود. او رو به يكي از گلدانها كرد و گفت وقتي من آمدم اينجا اين گل بسيار كوچك و خشك شده بود. يك روز خانمي آمده بود اينجا دنبال كارش چشمش افتاد به اين گلدان و گفت اين گل خيلي قشنگيه، چطور بهش نرسيديد؟ گفتم: دو ساله كه من آمدم اينجا اين همين قدر بوده. او با چهره‌اي مصمم رو به گلدان كرد و گفت: با او هيچوقت حرف زديد. آقاي نصيري بدون اينكه منتظر پاسخ من باشد گذاشت رفت. من خودم درباره نيروي رواني گياهان چيزهايي مي‌دانستم. بويژه اينكه موسيقي چقدر براي آنها مفيد است. از آن روز شروع كردم با گل صحبت كردن كه: " بيا آبروي ما را بخر، زشته تو اينطوري باقي موندي، خجالت نمي‌كشي." هر روز با يك آبپاش با چه احترامي به او آب دادم و هر زماني كه وارد اتاق مي‌شدم به او سلام مي‌گفتم و حالش را مي‌پرسيدم. باور كن آقاي نصيري خيلي فوري رشد كرد و الان اين اندازه شد. اين گلدان هم كه كنار پنجره هست همينطور، اون هم خيلي كوچك و خراب توي روستايي بود و آوردمش اينجا و بهش رسيدم و خوب رشد كرده. بيا يك گلدان ديگه هم بهت نشان دهم. ايشان با روحي پر طراوت و ايماني قوي مرا به اتاقي ديگر برد و يك گلدان آفتابگردان نشانم داد. با تعجب و پرسش به او گفتم: خوب؟! او گفت: آفتابگردان در اين فصل وجود نداره.... - وزارت ارشاد

اضافه کردن نظر

خواهش ميكنم ديدگاهي را بپذيريد كه ديدگاه‌هاي ديگر را گرامي مي‌دارد و نقطه نظرهاي ديگر را فقط تحليل ميكند و با آنها بدون پي ورزي (تعصب) روبرو ميشود، زيرا آن نقطه نظري كه به ظاهر اشتباه به نظر مي‌رسد شما را به فكر وا مي‌دارد كه به چشم اندازي درست بيانديشيد؛ پس شما بوسيله اين ديدگاه غلط به سمت نگرشي درست هدايت مي‌شويد. من از شما مي‌خواهم: «اگر نميتوانيد نيكي كسي را مورد ستايش قرار دهيد سكوت كنيد و او را سرزنش نكنيد.» وقتي دو نفر با هم تفاهم ندارند، چطور شما مي‌توانيد بگوييد كه كداميك بد است و كدام يك خوب؟ ستايش نكنيد، محكوم نكنيد، همه چیز اوست...

کد امنیتی
تازه کردن

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود به سایتآموزش زبان انگلیسی