• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

تربيت بدني قاين امام جمعه قاين

از كارمندان تربيت بدني بگويم نه از شهردار بسيار بسيار بسيار مهربان آنجاتربيت بدني

و يا از شوراي شهر بگويم يا از مسئولين فرمانداري و يا از امام جمعه دوست داشتني و يا از مردم خيلي خيلي مهربان آنجا و يا از پليس امنيتي آنجا، يا اينكه از گروه كوهنوردان عاشق آنجا همه و همه خيلي خيلي مهربان و با شخصيت بودند. براستي قاين شهري با آدمهاي مهربان و تاريخي بزرگ بود. فقط يك مشكل اساسي داشت كه به خودشان گفتم قرار نيست عيب ديگران را نزد كسي گفت وگرنه مي‌گفتم. البته از نظر من اينطور بود شايد از نظر خودشان چنين نباشد. اما وقتي با آنها درميان گذاشتم پذيرفتند.

 

قلعه آرتاگوآنا - كوهنوردان عاشق

اضافه کردن نظر

خواهش ميكنم ديدگاهي را بپذيريد كه ديدگاه‌هاي ديگر را گرامي مي‌دارد و نقطه نظرهاي ديگر را فقط تحليل ميكند و با آنها بدون پي ورزي (تعصب) روبرو ميشود، زيرا آن نقطه نظري كه به ظاهر اشتباه به نظر مي‌رسد شما را به فكر وا مي‌دارد كه به چشم اندازي درست بيانديشيد؛ پس شما بوسيله اين ديدگاه غلط به سمت نگرشي درست هدايت مي‌شويد. من از شما مي‌خواهم: «اگر نميتوانيد نيكي كسي را مورد ستايش قرار دهيد سكوت كنيد و او را سرزنش نكنيد.» وقتي دو نفر با هم تفاهم ندارند، چطور شما مي‌توانيد بگوييد كه كداميك بد است و كدام يك خوب؟ ستايش نكنيد، محكوم نكنيد، همه چیز اوست...

کد امنیتی
تازه کردن

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود به سایت