• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

جمعيت زنان مبارز آلودگي محيط زيست

هفدهم فروردين ماه به ملاقات سركار خانم دكتر ملاح رفتم.جمعبت زنان مبارز آلودگي محيط زيست

مه لقا ملاح مدیر عامل و موسس جمعیت می گوید" تكوين اين پديده از سال 1352 بوده است.در آن سال ها رياست كتابخانه‌ مؤسسه روانشناسي دانشگاه تهران به عهده ام بود.
پس از بازنشسته شدن در سال 1356 از طرف سازمان بازرسي كل كشور به كار دعوت شدم و در گروه تحقيق آن سازمان شركت كردم و به تحقيق مشكلات محيط زيست پرداختم.
سرانجام جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست تحت شماره 8513 در تاريخ 10 خرداد 1374 در وزارت كشور به ثبت رسید. "باید یادآور شد که انتخاب نام "جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست " به اين معني نبود كه ما زنان مي خواهيم به تنهائي كار كنيم،
ملاقات بسيار پر بار و مهمي بود.

اضافه کردن نظر

خواهش ميكنم ديدگاهي را بپذيريد كه ديدگاه‌هاي ديگر را گرامي مي‌دارد و نقطه نظرهاي ديگر را فقط تحليل ميكند و با آنها بدون پي ورزي (تعصب) روبرو ميشود، زيرا آن نقطه نظري كه به ظاهر اشتباه به نظر مي‌رسد شما را به فكر وا مي‌دارد كه به چشم اندازي درست بيانديشيد؛ پس شما بوسيله اين ديدگاه غلط به سمت نگرشي درست هدايت مي‌شويد. من از شما مي‌خواهم: «اگر نميتوانيد نيكي كسي را مورد ستايش قرار دهيد سكوت كنيد و او را سرزنش نكنيد.» وقتي دو نفر با هم تفاهم ندارند، چطور شما مي‌توانيد بگوييد كه كداميك بد است و كدام يك خوب؟ ستايش نكنيد، محكوم نكنيد، همه چیز اوست...

کد امنیتی
تازه کردن

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود به سایت