• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

موسسه مردم نهاد توسعه پايدار

بيستم فروردين ماه به ملاقات سركا خانم دكتر رضوي رفتم.شبكه جهاني مقابله بيابان زايي سنستا

ايشان و همسرشان سي و دو سال پيش بنيان گذار نخستين موسسه مردم نهاد توسعه پايدار ميباشند.
اين موسسه عضو اتحاديه جهاني حفظ طبيعت(IUCN) و رابط منطقه اي غيردولتي اصلي  براي تسهيلات جهاني محيط زيست (GEF) و معاهده بيابانزدایي سازمان ملل (UNCCD-RIOD) است و توسط GEF و UNCCD  و UNCCC به ثبت رسيده است.
همچنين ميزبان جهاني كميسيون سياستهاي زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي  وابسته به اتحاديه جهاني حفظ طبيعت (IUCN)، (CEESP) مي باشد. زمينه هاي كاري كميسيون فوق عبارتند از: معيشت پايدار، همگرداني منابع طبيعي، امنيت زيست محيطي و تجارت و محيط زيست.
در حال حاضر اين مؤسسه داراي 80 عضو در تهران و استانهاي مختلف و 15 تشكل محلي وابسته در استانهای (فارس، سمنان، آذربایجان، اردبیل ،كردستان، كهگيلويه و بويراحمد و هرمزگان) مي‌باشد. بنا به هدف اصلي اين مؤسسه كه توانمند سازي جوامع محلي است، تشكل هاي محلي غالباً عبارتند از صندوق هاي معيشت پايدار عشایری و روستایی مناطق فوق الذكر

اضافه کردن نظر

خواهش ميكنم ديدگاهي را بپذيريد كه ديدگاه‌هاي ديگر را گرامي مي‌دارد و نقطه نظرهاي ديگر را فقط تحليل ميكند و با آنها بدون پي ورزي (تعصب) روبرو ميشود، زيرا آن نقطه نظري كه به ظاهر اشتباه به نظر مي‌رسد شما را به فكر وا مي‌دارد كه به چشم اندازي درست بيانديشيد؛ پس شما بوسيله اين ديدگاه غلط به سمت نگرشي درست هدايت مي‌شويد. من از شما مي‌خواهم: «اگر نميتوانيد نيكي كسي را مورد ستايش قرار دهيد سكوت كنيد و او را سرزنش نكنيد.» وقتي دو نفر با هم تفاهم ندارند، چطور شما مي‌توانيد بگوييد كه كداميك بد است و كدام يك خوب؟ ستايش نكنيد، محكوم نكنيد، همه چیز اوست...

کد امنیتی
تازه کردن

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود به سایت