• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

موضوع جشنواره

جشنواره «عشق و دوستي» موسسه بین‌المللی زايش و بالش، بر اساس ديدگاه و اهداف موسسه، به صورت فصلي برگزار می‌گردد. این جشنواره با عنایت به اهداف مشخص شده برای آن در دو حوزه گسترش آگاهي و کاربردی، چگونه زيستن انسان در جهان هستي از حیث سازمانی به گونه‌ای تعریف شده تا از بيشترين پشتيباني مراکز پژوهشی- آموزشی فعال در گستره دانش انسانی برخوردار باشد؛ و همينطور تمام فعاليتها را در بخشهاي گوناگون شامل باشد. برای این منظور تجارب ارزنده جشنواره‌های بین‌المللی و دیدگاهها و پیشنهادهای ارایه شده از سوی مردم و كارشناسان را مورد توجه قرار داده و در طراحی جشنواره به کار مي‌گيريم. افزون بر آن، کلیه نهادهای ذيربط به صورت موثر جهت مشارکت در سیاستگذاری جشنواره فراخوانده مي‌شوند؛ که در مجموع، تلاشی فراگیر و اقدامی جمعــی را برای شناسایی و تقدیر از برگزیدگان، شکل دهيم.
جشنواره بنا به تعریف «يكي براي همه و همه براي يكي» ، همه را بدون هيچگونه محدوديت سني به اين رقابت دعوت كرده و از حیث قلمرو جغرافیایی سراسر سياره زمين را پوشش می‌دهد. جشنواره عشق و دوستي موسسه بين المللي زايش و بالش خاستگاه و رهيافت سنجيده‌اي براي ارزش‌گذاري و اهميت بخشيدن به هويت انسان در جهان هستي است.

love god life عشق خدا اهورامزدا خانواده


موضوع جشنواره
موضوع جشنواره، گسترش آگاهي و کاربردی، چگونه زيستن انسان در جهان هستي و عشق و دوستي انسان به هستي است. آثار و فعاليتي در جشنواره پذیرش، ثبت، بررسی، ارزیابی و معرفی می‌شوند که واجد ویژگی «آثار پژوهشی» باشند و قالب ارائه آنها می‌تواند متفاوت باشد. در کنار اين،حوزه دیگری که متناسب با شرایط، امکان فعال‌سازی آن وجود دارد عبارت است از : نظریه‌پردازی

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود به سایتآموزش زبان انگلیسی