• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

جايزه نيك زيستن جشنواره عشق دوستي

برای گرفتن جايزه ابتدا بايد نام نويسي كنيد. يعضي وقتها اين جوايز را در سالن سخنراني اهدا مي‌كردم. براي نمونه در يكي از همايشهاي چگونه زيستن در عكس زير، شش سكه طلا به دوستان اهدا شد.

جايزه نيك زيستن

جوايز زايش و بالش طبق بسته بندي‌هاي زير آماده و با روش ويژه اهدا خواهد شد:

جايزه نيك زيستن

جوايز در  چهار  بسته تعيين شده است:
بسته 1 – شكل مدال:
مشخصات فردي كه ميتواند  پس از كامل كردن امتياز بسته شماره 1 را از آن خود كند:
1)    تجربه و مهارت
2)    نوآوري
3)    تحصيل (بالاتر از ديپلم)
4)    شركت در فعاليتهاي اجتماعي ( بجز سياسي )
5)    فعاليت در يك رشته ورزشي
6)    متاهل ( البته پس از گفتگو با شما مشخص شود كه «همسر» هستيد نه «زن و شوهر» -  همسر يعني: پنجاه - پنجاه، همفكر، عاشق، با ايمان، احترام به ديدگاه همديگر - زن و شوهر يعني: سيستم برده داري، زورگويي، مرد سالاري يا زن سالاري، بي‌توجه‌اي به هم، بي‌احترامي به هم )
بسته 2 شكل مدال:
مشخصات فردي كه ميتواند  پس از كامل كردن امتياز بسته شماره 2 را از آن خود كند:
1)    تجربه و مهارت
2)    نوآوري
3)    شركت در فعاليتهاي اجتماعي ( بجز سياسي )
4)    فعاليت در يك رشته ورزشي
5)    متاهل ( البته پس از گفتگو با شما مشخص شود كه «همسر» هستيد نه «زن و شوهر» -  همسر يعني: پنجاه - پنجاه، همفكر، عاشق، با ايمان، احترام به ديدگاه همديگر - زن و شوهر يعني: سيستم برده داري، زورگويي، مرد سالاري يا زن سالاري، بي‌توجه‌اي به هم، بي‌احترامي به هم )
بسته 3 شكل مدال:
مشخصات فردي كه ميتواند  پس از كامل كردن امتياز بسته شماره 3 را از آن خود كند:
1)    تجربه و مهارت
2)    تحصيل (بالاتر از ديپلم)
3)    متاهل يا جدا شده ( البته پس از گفتگو با شما مشخص شود كه «همسر» هستيد نه «زن و شوهر» -  همسر يعني: پنجاه - پنجاه، همفكر، عاشق، با ايمان، احترام به ديدگاه همديگر - زن و شوهر يعني: سيستم برده داري، زورگويي، مرد سالاري يا زن سالاري، بي‌توجه‌اي به هم، بي‌احترامي به هم )
بسته 4 شكل مدال:
مشخصات فردي كه ميتواند  پس از كامل كردن امتياز بسته شماره 4 را از آن خود كند:
1)    تحصيل ( بالاتر يا پايين‌تر از ديپلم )
2)    مجرد

جايزه نيك زيستنتنديس جشنواره، نشان، تقدير نامه

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود به سایتآموزش زبان انگلیسی