• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

مشخصات گام نخست: نام: قواعد سفر - تعداد جلد: 10 - تعداد فرگرد (فصل): 6 - نوع ساختار: آگاهی
گام نخست مقدمه مي‌باشد. درباره اصول و قواعد شروع مسير، آموزش داده مي‌شود. و همينطور آمادگي‌هاي مقدماتي جسمي و روحي و بيرون از آن، تشريفات خاص، مقابله با تاثيرات بيروني، بررسي دقيق مسائل مورد بحث، نقد پژوهشهاي پيشينيان.
رابطه بین انسانها كم شده، همه چيز مصنوعي شده، شبانه روز در وحشت و نگراني، ترس، دلهره و اضطراب به سر مي‎بريم. افكار منفي و پليد هـم تا دلتان بخواهـد در مسير زندگي وجود داشته و صدمات بزرگي چون روحي و مغـزي را بوجود مي‌آورد. شيرازه انسان، كانون خانواده و بعد جامعه را از هم مي‌پاشد و برايمان جنگ و خونريزي به ارمغان مي‎آورد. اين زندگي بزودي همه را نابود مي‌كند، اگر زود به خودمان نياييم و از نو آنرا نسازيم.

ما نيامديم كه فقط زنده باشيم بلكه مي‌خواهيم زندگي كنيم

بايد دگرگوني شگرف در ساختار حركتي زندگيمان، انديشه‌مان انجام دهيم و از نيروهاي درونمان كمال استفاده را بكنيم. چگونه مي‎توان به اين آرزو رسيد ؟ جهت اين امر دوره‌اي را طراحي كردم....

ورود به سایتآموزش زبان انگلیسی