• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ديدگاه زايش بالش قانون مهر ورزى عشق

موسسسه زايش و بالش

موسسسه زايش و بالش

موسسسه زايش و بالش

ديدگاه زايش و بالش در سال 1365 به عنوان يك گسترش دهنده آگاهي و پژوهش در راستاي خودشناسي فعاليت خود را آغاز نمود و از سال 1388 به عنوان يك مؤسسه بين‌المللي به ثبت رسيد و با اهداف مشخص به راه خود ادامه مي‌دهد. زايش و بالش كوششي براي همنوايي در فضاي عشق، و آگاهي است به منظور درك متقابل و شناخت معناي «هستي» در راستاي زندگي در فضاي بالنده.
- اينك، با كدام نظريه‌ها؟
- چگونه ميتوان؟
- شما چطور مي‌انديشيد؟
- با كدامين معنا؟
- بدون معنا يعني دگرگون شدن چهره زندگي بوسيله غوطه ور شدن در عربده هاي ناخودآگاه ماشين!
- نظر شما غير از اين است؟
- در عاليترين هدف كه براي يك «من انساني» قابل تصور است گام خواهيم برداشت.
- در مقام .......
اساس ديدگاه زايش و بالش:
شما ميتوانيد براي هميشه زنده و جاويدان بمانيد، با استفاده از شناخت تواناييهاي ارزشمند خود و نيروهاي دروني‌تان ميتوانيد دوران ناتواني و ضعف خود را كوتاه كنيد. ما راه‌هايي كه انسانها با سيستمهاي اعتقادي و پس زمينه‌هاي متفاوت دارند را جستجو مي‌كنيم كه بدون اينكه روي آن توافق داشته باشند به يك راه روحاني مشترك متصل شوند.
بعضي از ما به آنچه كه در بالا گفته شد اعتقاد داريم و آن را امري مهم و نيك ميدانيم كه ميتواند اثرات مثبت چشمگيري در دنيايي كه نياز به راهي دارد كه به دور از وابستگيهاي ايدئولوژيكي و اعتقادي باشد.
نيازي نيست و يا انتظاري نيست كه شما اين عقيده را بپذيريد. اگر چه از شما دعوت می‌کنم كه اين كار را انجام بدهيد، ما اميدواريم كه شما اين ديدگاه را بپذيريد. این اندیشه به ما كمك مي كند كه به يك قدرت بزرگ در درون خود برسيم و به هم نزديك شویم. اين عشق، ما را از نادانی و جنگ و نفاق دور می‌کند. پيش بسوي چنين هارموني براي يك دگرگوني شگرف.
سفيران عشق
جديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند. اين برنامه جديد و هيجان انگيز براي شناخت مردم دور دنيا طراحي شده كه به آرامي و شادمانه عشق بي‌قيد و شرط را به بهترين نوعي كه مي‌توانند به نمايش مي‌گذارند.
همه نيازهاي يك شخص آرزو و قصد تقسيم عشق دروني‌اش با ديگران است. با متمركز كردن افكار و احساساتمان بر روي عشق ميتوانيم الگويي براي ديگران باشيم. هر كسي ميتواند بوسيله پخش عشق در همه زندگيش، يك رهبر باشد. يك سفير عشق شكيباست و تفاوتها را با آغوش باز مي‌پذيرد. من از شما يا هر كسي كه مي‌شناسيد براي ايجاد همبستگي عشق جهاني دعوت مي‌كنم.
شناخت سفير عشق
با حضورمان در دنيا می‌خواهیم جلسات سخنرانی آشتی با خدا را برگزار كنيم تا به اين ترتيب عشق را در قلبهاي مردم زنده نگه داريم. پيوستن مردم از تمام نقاط دنيا به ما در اين سفر قوت قلب مي‌دهد. هر روز به نام خدا ناميده مي‌شود كه در آن همه ما بايد به همديگر متصل باشيم. ما مسافران عشق هستيم. از تمام پنج قاره در طول سفرمان عبور خواهيم كرد. و با داستانهاي زندگي مردم آشنا خواهيم شد.
در اين دوران كه تغييرات بزرگ و اختلافات زيادي وجود دارد، خيلي از افراد زندگي را از طريق چشمهاي عشق مي‌بينند. اينها قهرمانان شناخته شده‌اي هستند كه عشق را بر روي سياره زمين جاري كردند. آنها بطور طبيعي مي‌بينند كه همه چيزها بهم پيوند خوردند و همه بخشهايي مهم از اساس دنيا هستند. آنها اغلب بدون خستگي كار مي‌كنند تا تغييرات مثبت را در جهان و در زندگي بوجود بياورند.
نامزد شدن در سرزمين عشق
آيا شما چنين كسي را مي‌شناسيد؟ آيا خودتان از اين گونه افراد هستيد؟ اگر چنين است ما مي‌خواهيم درباره شما بشنويم. براي نامزد كردن خودتان يا هر كس ديگر خواهش مي‌كنيم اطلاعات خود را بوسيله پست الكترونيكي براي ما بفرستيد. اگر شما پرسشي داريد، ميتوانيد از طريق پست الكترونيك در میان بگذارید.

ورود به سایتآموزش زبان انگلیسی