• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

دانشگاه آزاد آزاد شهر

چهارم مهر ماه هشتاد و نهدانشگاه آزاد آزاد شهر، دانشگاه آزاد در شهر آزاد شهر

ادامه مطلب: دانشگاه آزاد آزاد شهر

دانشگاه آزاد علي آباد كتول

با هماهنگي جناب سلطاني، روابط عمومي دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد علي آباد كتول

ادامه مطلب: دانشگاه آزاد علي آباد كتول

دانشگاه آزاد گرگان

جناب دكتر محسني رييس دانشگاه آزاد اسلامي گرگان

دانشگاه آزاد گرگان

ادامه مطلب: دانشگاه آزاد گرگان

دانشگاه صنعتي نوشيرواني

به دانشگاه صنعتي نوشيرواني رفتيم.دانشگاه صنعتي نوشيرواني

ادامه مطلب: دانشگاه صنعتي نوشيرواني

صفحه1 از3

ورود به سایتآموزش زبان انگلیسی