• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

كميته امداد امام خميني آزاد شهر

ملاقات بسيار جالب و مفيدي با رياست كميته امداد شهر آزاد شهر داشتم

كميته امداد امام خميني

ادامه مطلب: كميته امداد امام خميني آزاد شهر

اداره ميراث فرهنگي و گردشگري كردكوي

جناب برهاني رييس اداره گردشگري كردكوي

اداره ميراث فرهنگي شهرستان كردكوي

ادامه مطلب: اداره ميراث فرهنگي و گردشگري كردكوي

آموزش و پرورش سورك

رييس اداره آموزش و پرورش سورك

آموزش و پرورش سورك

ادامه مطلب: آموزش و پرورش سورك

آموزش و پرورش بندر گز

جناب هاشمي رياست گرامي آموزش و پرورش بندرگز

آموزش و پرورش بندرگز

ادامه مطلب: آموزش و پرورش بندر گز

ورود به سایت