• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

اردوگاه تفريحي كميته امداد امام خميني

در ابتدا با استقبال جناب اميري رييس اردوگاه تفريحي كميته امداد امام خميني روبرو شديم.

خراسان رضوي

ادامه مطلب: اردوگاه تفريحي كميته امداد امام خميني

گروه ورزشي در قوچان

ملاقات با گروه ورزشي در قوچان - اداره تربيت بدني قوچان

خراسان رضوي

ادامه مطلب: گروه ورزشي در قوچان

محيط بانان جنگل گلستان

هفت روز با محيط بانان جنگل گلستان

محيط بانان جنگل گلستان

ادامه مطلب: محيط بانان جنگل گلستان

ميراث فرهنگي گنبد كاووس جهانگردي

ملاقات بسيار خوبي با جناب شاكري مدير ميراث فرهنگي كنبد كاووس داشتم.

ميراث فرهنگي كنبد كاووس

ادامه مطلب: ميراث فرهنگي گنبد كاووس جهانگردي

ورود به سایت