• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

موسسه نيكوكاري مهر آفرين

دوشنبه 25 آبان ماه به موسسه خیریه نيكوكاري مهر آفرين رفتم.

موسسه نيكوكاري مهر آفرين

ادامه مطلب: موسسه نيكوكاري مهر آفرين

خانم پتگر موسسه خیریه نیکوکاری مهر آفرين

روز يكشنبه هشتم آبان ماه هشتاد و هشت با سركار خانم پتگر

موسسه زايش و بالش

ادامه مطلب: خانم پتگر موسسه خیریه نیکوکاری مهر آفرين

كانون جهانگردي اتومبيلراني

در دي ماه هشتاد و هشت با جناب پرهيزكار رييس كانون جهانگردي و اتومبيلراني ملاقاتي داشتم. كانون جهانگردي و اتومبيلراني

ادامه مطلب: كانون جهانگردي اتومبيلراني

امور مجوز جشنواره‌هاي فيلم

ساختمان سينماييتوي ساختمان سينمايي اداره ارشاد رفتم كه با يك نفر گفتماني داشته باشم.

ادامه مطلب: امور مجوز جشنواره‌هاي فيلم

صفحه5 از5

ورود به سایت