• سمینار خودشناسیجديدترين برنامه ما يعني سفيران عشق براي معرفي و شناساندن افرادي است كه عشق را در هر جنبه‌اي از زندگي‌شان پياده مي‌كنند. عاشقان از خودشان و همه لذتهای زودگذر پيرامونشان گذشتند.

  Read More
 • سمینار روانشناسیشما آقا يا خانمي با يك اسم و يك فاميل هستي ، روزي كه به دنيا آمدي دفترچه‌اي بهت دادند به اسـم «شناسنامـه» كه بودن تـو را ثابت بكنــه

  Read More
 • سمینار روانشناسیروندگان طريقت ره بلا سپرند رفيق عشق نيانديشد از نشيب و فراز

  Read More
 • سمینار روانشناسیاز آنجایی که ما در اين هنگام به نوعي خاص و يكنواخت با افكار و عادتي پرورش يافتيم؛

  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

گروه رسانهرسانه در دنياي امروز به ظاهر يک وسيله سرگرمي و ابزاري براي گذراندن وقت است. اما به واقع ابزاري قدرتمند است براي کساني که تصميم به فتح قله‌هاي موفقيت و پيروزي دارند. اما به راستي رسانه چيست؟
حواس پنجگانه اولين رسانه يک انسان به شمار مي‌آيد. وقتي شما چيزي را مي‌بينيد، مي‌شنويد، لمس مي‌کنيد، مي‌چشيد و يا بو مي‌کشيد نسبت به تغييرات پيرامونتان هشيار مي‌شويد. رسانه‌هاي خدادادي کمک به بهتر زندگي کردن ما مي‌کنند.

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
شركت نوين ايده نوشته شده توسط داوود نصیری 1343
الهام ابراهيمى نوشته شده توسط داوود نصیری 1321
حسن نيكبخت نوشته شده توسط داوود نصیری 1330

Translate

Arabic English French German Italian Spanish

ورود به سایتآموزش زبان انگلیسی